ပိုးသန့်ဆေး TECH-BIO ကိုသုတ်ပါ

 • 1 piece Alcohol/Hyamine Wipe

  ၁ အပိုင်းအရက်၊

  ဒီထုတ်ကုန်၏ဘက်တီးရီးယားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီကအမျိုးသားအဆင့်အရစစ်ဆေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်၏ Escherichia coli, Staphylococcus aureus နှင့် Candida albicanS တို့၏ထိရောက်သောပိုးသတ်နိုင်မှုနှုန်းသည်တစ်မိနစ်အတွင်းစမ်းသပ်မှုအခြေအနေများအောက်၌ ၉၉.၉၉% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ရလဒ်ကိုးကားဘို့ဖြစ်ကြ၏။

 • 50 pieces Alcohol/Hyamine Wipe

  50 အပိုပစ္စည်းအရက် / ဟိုင်ယာминသုတ်

  ဒီထုတ်ကုန်၏ဘက်တီးရီးယားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီကအမျိုးသားအဆင့်အရစစ်ဆေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်၏ Escherichia coli, Staphylococcus aureus နှင့် Candida albicans တို့ကိုထိရောက်စွာပိုးသတ်နိုင်မှုနှုန်းသည်တစ်မိနစ်အတွင်းစစ်ဆေးမှုအခြေအနေအောက်တွင် ၉၉.၉၉% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ရလဒ်ကိုးကားဘို့ဖြစ်ကြ၏။

 • 10 pieces Alcohol/Hyamine Wipe

  ၁၀ ပိုင်းအရက် / အရက်ကိုသုတ်ပါ

  ဒီထုတ်ကုန်၏ဘက်တီးရီးယားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီကအမျိုးသားအဆင့်အရစစ်ဆေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်၏ Escherichia coli, Staphylococcus aureus နှင့် Candida albicans တို့ကိုထိရောက်စွာပိုးသတ်နိုင်မှုနှုန်းသည်တစ်မိနစ်အတွင်းစစ်ဆေးမှုအခြေအနေအောက်တွင် ၉၉.၉၉% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ရလဒ်ကိုးကားဘို့ဖြစ်ကြ၏။

 • 150 pieces Alcohol/Hyamine Wipe

  150 အပိုငျးပိုငျးအရက် / Hyamine သုတ်

  ဒီထုတ်ကုန်၏ဘက်တီးရီးယားစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးအေဂျင်စီကအမျိုးသားအဆင့်အရစစ်ဆေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်၏ Escherichia coli, Staphylococcus aureus နှင့် Candida albicans တို့ကိုထိရောက်စွာပိုးသတ်နိုင်မှုနှုန်းသည်တစ်မိနစ်အတွင်းစစ်ဆေးမှုအခြေအနေအောက်တွင် ၉၉.၉၉% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ရလဒ်ကိုးကားဘို့ဖြစ်ကြ၏။